NH Hotel, Dortmund/Общи части

NH Hotel, Dortmund/Общи части

NH Hotel, Dortmund/Стаи

NH Hotel, Dortmund/Стаи

Ресторанти Годзила и сладкарница Ендорфино

Ресторанти Годзила и сладкарница Ендорфино

Nahsholim Holiday Village Kibbutz, Израел

Nahsholim Holiday Village Kibbutz, Израел

Оборудване летищни терминали Варна и Бургас

Оборудване летищни терминали Варна и Бургас

Wyndham Stuttgart Airport Messe Hotel

Wyndham Stuttgart Airport Messe Hotel

Мебели тип ГОТОВИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, е най-динамично и бързо развиващия се сегмент от световния мебелен пазар. Този тип производство се характеризира с баланс между добро качество и достъпна цена. Те се транспортират несглобени, като по този начин се изключват разходите по сглобяване, облекчава се транспортирането, и не на последно място, се редуцират трансортните разходи.

Несглобените мебели са пакетирани с двупластово велпапе и машинен стреч 23µm, в пакети не по-тежки от 20кг. Това допринася за минимални повреди при товаро-разтоварните дейности. Плоско пакетираните мебели са много по-малко уязвими на щети. Всеки пакет съдържа необходимия за сглобяването на изделието обков, както и подробна инструкция за монтаж. Използваме материали, които с годините са се наложили в нашето производство.

Дейноста си организацията започва през 1992 година с производство на индивидуални поръчки. През 1994 година под името „Секвоя” ООД фирмата разраства производството и разширява дейноста си. В този период разполага с 30 работника. През 2002 година фирмата се преименува в „БМК Секвоя” ООД , увеличава персонала си и обновява машинния си парк.

Пет години по-късно ръководството на фирмата прави значителни промени в начина на работа и през 2007 година преминава в „К2” ООД, като многократно увеличава своя капацитет и закупува високопроизводителни машини за производство на корпусна мебел. На този етап числеността на работниците е 73. Тя разполага с дизайнерско бюро за целите на своята дейност.

Фирма К2 е производител на мебели. К2 е специализирана в производство на пакетирана корпусна мебел и изработка и монтаж на мебели и архитектурни елементи за хотели, бизнес сгради, молове, банки, летища и други.

Фирма К2 разполага с производствени помещения разположени на 4 500кв.м. закрита работна площ. За качествената изработка на нашите мебели разполагаме с модерно технологично и производствено оборудване.

Високият професинализъм на всички работещи във фирмата гарантира високо качество и срочно изпълнение на поетите ангажименти.


Клиентите на фирмата са от България, Европейския Съюз, Израел, Русия, Македония, Нигерия.

Ние от ”АЛБЕНА” АД работим с желание, да сме в крак с последните тенденции в проектирането, изработването и монтажа на обзавеждане за нашите хотели, за което можем гордо да заявим, че сме намерили достоен партньор в лицето на мебелна фабрика К2.

АЛБЕНА АД – Добрич

Изразяваме отличните си впечатления от мебелна фабрика К2 за професионалното и колегиално отношение при воденето на преговори, сключването на договори и стриктното изпълнение на поетите договорни отношения.

ДАРИК РАДИО – Варна

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-осен обработващ център с ЦПУ (1 бр.)”

“Процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-осен обработващ център с ЦПУ (1 бр.)”    .

Документацията може да изтеглите от тук.”

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система – 1бр.”.

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.


„К 2” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0038-C01 по проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД.

Обща стойност: 1 809 500.00лв., от които 923 652.50 лв. европейско и 162 997.50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 19.11.2018г. и е с продължителност 20 месеца.

Покана за кръгла маса

Във връзка с приключване на проект по ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0038-C01 „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на кръгла маса за представяне на проекта и ефекта от въведената пилотна технология. Събитието ще се състои на 04.11.2019г. от 12:00 часа в офиса на „К 2” ООД, находящ се в гр. Добрич, бул. „Добруджа” №2. Целта на провеждането на кръглата маса е мултиплициране на резултатите от изпълнения проект сред предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси.

Прессъобщение пресконференция

Фирма „К 2” ООД успешно изпълни проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД”  по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта бе повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • внедрено пилотно за България технологично решение, което е постигнато с въведеното в експлоатация ново производствено оборудване (Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система)
  • подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите
  • подобрена ефективност на производствения процес
  • проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта
  • публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта

 

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ресурсна ефективност, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, подобряване на ефективността на производствените процеси, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

 

Обща стойност: 1 809 500,00 лв., от които 923 652,50 лв. европейско и 162 997,50 лв. национално съфинансиране.

Прессъобщение кръгла маса

Във връзка с успешно изпълнение на проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0038-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, фирма „К 2” ООД проведе кръгла маса, на която бяха представени постигнатите резултати. На събитието бяха поканени както предприятия, осъществяващи същата дейност (производство на мебели от дървесина), така и други заинтересовани страни от мебелния сектор.

 

На събитието бе представена информация относно ефекта от въвеждането на пилотната технология в производството на предприятието, с което другите предприятия със сходна дейност, сектор на икономическа дейност и подобни производствени процеси да се насърчат да въведат същото или подобни ресурсоефективни решения.

 

Общата цел на изпълнения проект е повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:

  • внедрено пилотно за България технологично решение, което е постигнато с въведеното в експлоатация ново производствено оборудване (Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система)
  • подобрена информираност относно ефективното използване на ресурсите
  • подобрена ефективност на производствения процес
  • проведени събития за мултиплициране на резултатите от проекта
  • публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта.

 

Изпълнението на проекта допринесе за въвеждане на мерки за ресурсна ефективност, подобряване на информираността относно ефективното използване на ресурсите в бранша, подобряване на ефективността на производствените процеси, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

 

Обща стойност на проекта възлиза на 1 809 500,00 лв., от които 923 652,50 лв. европейско и 162 997,50 лв. национално съфинансиране.

 

office@k2-furniture.cominternet

+359 58 601 262telephone

+359 58 603 813technology

All Rights Reserved.


© 2016 К2 ООД - Добрич