NH Hotel, Dortmund/Общи части

NH Hotel, Dortmund/Общи части

NH Hotel, Dortmund/Стаи

NH Hotel, Dortmund/Стаи

Ресторанти Годзила и сладкарница Ендорфино

Ресторанти Годзила и сладкарница Ендорфино

Nahsholim Holiday Village Kibbutz, Израел

Nahsholim Holiday Village Kibbutz, Израел

Оборудване летищни терминали Варна и Бургас

Оборудване летищни терминали Варна и Бургас

Wyndham Stuttgart Airport Messe Hotel

Wyndham Stuttgart Airport Messe Hotel

Мебели тип ГОТОВИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, е най-динамично и бързо развиващия се сегмент от световния мебелен пазар. Този тип производство се характеризира с баланс между добро качество и достъпна цена. Те се транспортират несглобени, като по този начин се изключват разходите по сглобяване, облекчава се транспортирането, и не на последно място, се редуцират трансортните разходи.

Несглобените мебели са пакетирани с двупластово велпапе и машинен стреч 23µm, в пакети не по-тежки от 20кг. Това допринася за минимални повреди при товаро-разтоварните дейности. Плоско пакетираните мебели са много по-малко уязвими на щети. Всеки пакет съдържа необходимия за сглобяването на изделието обков, както и подробна инструкция за монтаж. Използваме материали, които с годините са се наложили в нашето производство.

Дейноста си организацията започва през 1992 година с производство на индивидуални поръчки. През 1994 година под името „Секвоя” ООД фирмата разраства производството и разширява дейноста си. В този период разполага с 30 работника. През 2002 година фирмата се преименува в „БМК Секвоя” ООД , увеличава персонала си и обновява машинния си парк.

Пет години по-късно ръководството на фирмата прави значителни промени в начина на работа и през 2007 година преминава в „К2” ООД, като многократно увеличава своя капацитет и закупува високопроизводителни машини за производство на корпусна мебел. На този етап числеността на работниците е 73. Тя разполага с дизайнерско бюро за целите на своята дейност.

Фирма К2 е производител на мебели. К2 е специализирана в производство на пакетирана корпусна мебел и изработка и монтаж на мебели и архитектурни елементи за хотели, бизнес сгради, молове, банки, летища и други.

Фирма К2 разполага с производствени помещения разположени на 4 500кв.м. закрита работна площ. За качествената изработка на нашите мебели разполагаме с модерно технологично и производствено оборудване.

Високият професинализъм на всички работещи във фирмата гарантира високо качество и срочно изпълнение на поетите ангажименти.


Клиентите на фирмата са от България, Европейския Съюз, Израел, Русия, Македония, Нигерия.

Ние от ”АЛБЕНА” АД работим с желание, да сме в крак с последните тенденции в проектирането, изработването и монтажа на обзавеждане за нашите хотели, за което можем гордо да заявим, че сме намерили достоен партньор в лицето на мебелна фабрика К2.

АЛБЕНА АД – Добрич

Изразяваме отличните си впечатления от мебелна фабрика К2 за професионалното и колегиално отношение при воденето на преговори, сключването на договори и стриктното изпълнение на поетите договорни отношения.

ДАРИК РАДИО – Варна

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство на корпусна мебел с единен софтуер за управление и бар-код система – 1бр.”.

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.


„К 2” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0038-C01 по проект „Eфективно използване на ресурсите в „К 2” ООД“. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на ресурсната ефективност и конкурентоспособност на „К 2” ООД.

Обща стойност: 1 809 500.00лв., от които 923 652.50 лв. европейско и 162 997.50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 19.11.2018г. и е с продължителност 20 месеца.

ivel-logo
ИВ-ЕЛ - Добрич материали за мебели
logoPBM
PBM Contruction Germany GmBH
ligna-logo
Ligna Group ltd Sofia
videnov-logo
Мебели ВИДЕНОВ

office@k2-furniture.cominternet

+359 58 601 262telephone

+359 58 603 813technology

All Rights Reserved.


© 2016 К2 ООД - Добрич