Дейноста си организацията започва през 1992 година с производство на индивидуални поръчки. През 1994 година под името „Секвоя” ООД фирмата разраства производството и разширява дейноста си. В този период разполага с 30 работника. През 2002 година фирмата се преименува в „БМК Секвоя” ООД , увеличава персонала си и обновява машинния си парк.

Пет години по-късно ръководството на фирмата прави значителни промени в начина на работа и през 2007 година преминава в „К2” ООД, като многократно увеличава своя капацитет и закупува високопроизводителни машини за производство на корпусна мебел. На този етап числеността на работниците е 73. Тя разполага с дизайнерско бюро за целите на своята дейност. През 2010 година заработи и цех за изработка на боядисани и лакирани мебели.

 

През 2013 година във фирмата заработи линия за производство на пакетирани мебели.

В периода 2013 – 2014 г. фирмата реализира проект: „Внедряване на енергоефективно производствено оборудване в К2 ООД“ по отворена процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.
 

От 2014 година фирма „К2“ е член на SEDEX   sedex-logo

През целия период на развитие фирмата изпълнява и управлява множество инвестиционно проекти, всеки един от които допринася за повивишаване квалификацията на работещите в „К2“, внедряване на нови технологии и подобряване качеството на продуктите.

„К2“ е член на „Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост“ – БКДМП

ivel-logo
ИВ-ЕЛ - Добрич материали за мебели
logoPBM
PBM Contruction Germany GmBH
ligna-logo
Ligna Group ltd Sofia
videnov-logo
Мебели ВИДЕНОВ

office@k2-furniture.cominternet

+359 58 601 262telephone

+359 58 603 813technology

All Rights Reserved.


© 2016 К2 ООД - Добрич